Ôn tập lịch sử lớp 6

huyhuy

Tổ chức xã hội của người tinh khôn là gì?

my yến
4 tháng 1 2018 lúc 8:57

Câu hỏi : Tổ chức xã hội của người tinh khôn là gì ?

Trả lời :

- Sống theo từng nhóm nhỏ gồm vài chục gia đình có họ hàng gần gũi với nhau , gọi là thị tộc .

- Trong xã hội , người tinh khôn có kẻ giàu , người nghèo .

Bình luận (0)
nguyễn thị thảo ngân
4 tháng 1 2018 lúc 8:58

Người tinh khôn xuất hiện, tổ chức xã hội loài người bước đầu được hình thành tạo nên công xã thị tộc hay còn gọi là xã hội nguyên thủy.

- Thị tộc: Gồm 2 – 3 thế hệ có chung dòng máu chung sống…Có quan hệ: của chung, làm chung và ăn chung.

- Bộ lạc: Là những người có chung nguồn gốc tổ tiên xa xôi. Có quan hệ gắn bó, giúp đỡ với nhau.

Bình luận (10)
Nanami-Michiru
23 tháng 8 2018 lúc 14:41

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là thị tộc và bộ lạc.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hương
24 tháng 8 2018 lúc 16:07

Người tinh khôn xuất hiện, tổ chức xã hội loài người bước đầu được hình thành tạo nên công xã thị tộc hay còn gọi là xã hội nguyên thủy. Bắt đầu từ đây có sự phân cấp và phân hóa giầu nghèo.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoang tu quynh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Đinh Huyền Mai
Xem chi tiết
Mai Thị Xuân Bình
Xem chi tiết
An Chinh
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Thu
Xem chi tiết
đoàn thị ánh nguyệt
Xem chi tiết
Leonard Daniel Arnold
Xem chi tiết
phan thị khánh linh
Xem chi tiết