Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 60
Số lượng câu trả lời 1322
Điểm GP 40
Điểm SP 462

Người theo dõi (84)

Đang theo dõi (41)

Hoàng Thảo Linh
#Mon
No name
Ngô Hoàng Anh
Kudo Shinichi