Phép nhân và phép chia các đa thức

Nhiên

Tìm thương của phép chia: [9x^3 (x^2 - 1) − 6x^2 (x^2 - 1)^2 + 12x(x^2 -1)]: 3x(x^2 - 1). Giúp mik vs, mik cần gấp!!

Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 21:43

[9x³(x² - 1) - 6x²(x² - 1) + 12x(x² - 1)] : 3x(x² - 1)

= [9x³(x² - 1) : 3x(x² - 1)] - [6x²(x² - 1) : 3x(x² - 1) + [12x(x² - 1) : 3x(x² - 1)]

= 3x² - 2x + 4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thu Trang
Xem chi tiết
qqqq
Xem chi tiết
Lâm Tiểu Hàn
Xem chi tiết
Hoàng Quỳnh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Lan Phương
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hàn Nhân
Xem chi tiết
hoàngthiên nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)