Violympic toán 6

le phuong anh

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho :a chia cho 2 dư 1 ,a chia cho 3 dư 1,a chia cho 5 dư 4,a chia cho 7dư 3


Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Anh
Xem chi tiết
Lê Nhật Minh
Xem chi tiết
Đặng Quốc Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết
Trần Đình Dủng
Xem chi tiết
Thảo Vy
Xem chi tiết
Đinh Quốc Vĩ
Xem chi tiết
Đỗ Yến Nhi
Xem chi tiết