Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Chủ đề 1: Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh

Quoc Tran Anh Le

Thực hiện công việc kinh doanh (thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi.

- Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

- Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

- Viết báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm.

Kiều Sơn Tùng
16 tháng 9 lúc 22:12

Bình luận (0)
trung
17 tháng 9 lúc 7:14

Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

Bút bi

3 000 đồng/cái

15 cái

Mua 3 cái tặng 1 ngòi chì

 

 

Ngòi chì

350 đồng/ cái

2 hộp (40 cái)

Mua 10 cái tặng 1 cái

 

 

Tẩy chì

1 500 đồng/ cái

10 cái

Mua 2 cái giảm 10%

 

 

Thước kẻ

4 000 đồng/ cái

5 cái

Giảm 5%

 

 

- Kết quả đạt được:

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

Bút bi

3 000 đồng/ cái

4 500 đồng/ cái

15 cái

Mua 3 cái tặng 1 ngòi chì

10 cái

15 000 đồng

Ngòi chì

350 đồng/ cái

500 đồng/ cái

2 hộp (40 cái)

Mua 10 cái tặng 1 cái

Bán 30 cái tặng 2 cái

3 800 đồng

Tẩy chì

1 500 đồng/ cái

2 000 đồng/ cái

10 cái

Mua 2 cái giảm 10%

8 cái (trong đó có 4 cái bán theo khuyến mãi)

3 200 đồng

Thước kẻ

4 000 đồng/ cái

5 000 đồng/ cái

4 cái

Giảm 5%

4 cái

3 000 đồng

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)