Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Thực hành xác định các phương trong không gian bằng la bàn.

POP POP
25 tháng 5 lúc 15:40

Này thường có hướng dẫn chỉ bên la bàn: N- Bắc, S- Nam, W- Tây, E- Đông

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết