Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ
Xem chi tiết

Phía phải nhà

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

4 phương: Bắc, Nam, Đông, Tây

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

MT mọc: phương Đông

MT lặn: phương Tây

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Các bạn tự thử thực hiện nha

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Ngoài ra thì còn có 1 số phương hướng phụ: EN - Đông Bắc, WN - Tây Bắc. ES- Đông Nam, WS - Tây Nam

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Các bạn tìm la bàn và tập thực hành thử nhé!

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Này thường có hướng dẫn chỉ bên la bàn: N- Bắc, S- Nam, W- Tây, E- Đông

Bình luận (0)
Minh Lệ
Xem chi tiết

Cổng trường quay về phương Tây

Bình luận (0)