Bài 26: Xác định các phương trong không gian

Minh Lệ

Xác định các phương dựa vào phương Mặt Trời mọc, lặn.

- Bước 1: Quan sát để xác định phương Mặt Trời mọc vào buổi sáng, phương Mặt Trời lặn vào buổi chiều.

- Bước 2: Đừng dang hai tay ngang vai, từ từ xoay người để tay phải chỉ về phương Mặt Trời mọc, tay trái hướng về phương Mặt Trời lặn.

- Bước 3: Lần lượt xác định các phương đông, tây, bắc, nam.

Các bạn tự thử thực hiện nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết