Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Thực hành với quả địa cầu.

- Chỉ vị trí của Việt Nam trên quả địa cầu.

- Quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.

- Xác định khi nước ta là ngày thì những nước nào là đêm và ngược lại?

POP POP
25 tháng 5 lúc 16:37

2 ý đầu tự thực hiện

Còn ý cuối có thể nếu 1 số nước như Mỹ, Panama, Cuba, Mehico, Brazil,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết