Trường học mới của em

Quoc Tran Anh Le

- Tham gia trò chơi Đoán ý đồng đội

- Cách chơi:

+ Chơi theo từng nhóm

+ Một bạn trong nhóm lên bốc thăm tên một ở trường

+ Mô tả đó bằng hành động, không sử dụng lời nói

+ Các bạn còn lại trong nhóm gọi tên hành động đó

Quoc Tran Anh Le
19 tháng 11 lúc 15:52

 Một số ở trường để học sinh mô tả cho các bạn khác đoán là: 

- Học sinh thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên ở trên lớp. 

- Một số từ khóa chỉ ở trường các em có thể bốc phải như: chào cờ, tập thể dục, múa hát, vệ sinh, học bài, cô giáo giảng bài, trồng cây, phát biểu bài, vẽ tranh, ....

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết