Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ

Sách Giáo Khoa

So sánh các tích sau bằng cách hợp lí nhất :

\(P_1=\left(-\dfrac{57}{95}\right).\left(-\dfrac{29}{60}\right)\)

\(P_2=\left(-\dfrac{5}{11}\right).\left(-\dfrac{49}{73}\right).\left(-\dfrac{6}{23}\right)\)

\(P_3=\dfrac{-4}{11}.\dfrac{-3}{11}.\dfrac{-2}{11}.....\dfrac{3}{11}.\dfrac{4}{11}\)

 

Phạm Khánh Linh
9 tháng 6 2017 lúc 10:30

Ta có \(P_1>0,P_2< 0,P_3=0\) (Vì có thừa số \(\dfrac{0}{11}=0\))

Do đó \(P_2< P_3< P_1\)

Bình luận (0)
Hải Đăng
20 tháng 9 2018 lúc 9:53

Ta có P11 > 0, P2 < 0, P3 = 0 (vì có thừa số 0/11 = 0)

Do đó P2 < P3 < P1.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Hoàng Như Quỳnh
Xem chi tiết
Minh Lương
Xem chi tiết
Ly Nguyễn Thảo
Xem chi tiết
Vũ Phương Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Vũ Linh Đan
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết