Violympic toán 6

Hoàng Đức Minh

So sánh: A= \(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^{100}}\)và B=2


Các câu hỏi tương tự
Vương Thiên Dii
Xem chi tiết
NGUYỄN THỊ THANH MAI
Xem chi tiết
thỏ
Xem chi tiết
Nguyen thi quynh anh
Xem chi tiết
dinh hoang an
Xem chi tiết
Trần Đình Dủng
Xem chi tiết
👁💧👄💧👁
Xem chi tiết
Phạm Ninh Đan
Xem chi tiết
Thắng Nguyễn
Xem chi tiết