Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 30
Số lượng câu trả lời 383
Điểm GP 12
Điểm SP 165

Người theo dõi (11)

Charlotte
Kaito Lê
Đức Phạm

Đang theo dõi (1)

Hoàng Phương