Đại số lớp 7

meme

so sánh 
32^10 + 2^51 + 2^49 và 2^52

ILoveMath
4 tháng 11 lúc 21:47

`32^10 +2^51 +2^49`

`=(2^5)^10 +2^51 +2^49`

`=2^49 +2^50 +2^51

Đặt `A=2^49 + 2^50 +2^51`

`=>2A=2^50 +2^51 +2^52`

`=>2A-A=(2^50 +2^51 +2^52)-(2^49 +2^50 +2^51)`

`=>A=2^50 +2^51 +2^52 - 2^49 -2^50 -2^51`

`=>A=2^52 -2^49 < 2^52`

Vậy `32^10 +2^51 +2^49 < 2^52`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn diệu thu
Xem chi tiết
Bảo Ngọc cute
Xem chi tiết
Liễu Lê thị
Xem chi tiết
Cỏ xanh
Xem chi tiết
Dương Đức Anh
Xem chi tiết
Hoàng Hải Anh
Xem chi tiết
Võ Thị Phương Trà
Xem chi tiết
Võ Thị Phương Trà
Xem chi tiết
Hiền Thương
Xem chi tiết
Dương Đức Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)