Ôn tập toán 7

Lyn Lee

Rút gọn:

a) /a/ + a

b) /a/ - a

c) /a/ . a

d) /a/ : a

/../ là giá trị tuyệt đối nha mọi người

Nguyễn Tuấn Việt
20 tháng 2 2017 lúc 17:39

TH1:a<0

a./a/+a=a+(-a)=0

b./a/-a=a-(-a)=2a

c./a/.a=a.(-a)=-(a2)

d./a/:a=a:(-a)=-1

TH2:a\(\ge\)0

a./a/+a=a+a=2a

b./a/-a=a-a=0

c./a/.a=a.a=a2

d./a/:a=a:a=1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lyn Lee
Xem chi tiết
Lyn Lee
Xem chi tiết
Diệp Vô Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyen Dieu Thao Ly
Xem chi tiết
kate winslet
Xem chi tiết
Phạm Phương Anh
Xem chi tiết
Minh Thư (BKTT)
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Dũng
Xem chi tiết
Vy Lê
Xem chi tiết