Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó, nhận xét sự thay đổi của ngày và đêm.

animepham
25 tháng 5 lúc 19:52

Quay quả địa cầu theo chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó, nhận xét sự thay đổi của ngày và đêm.

=> vùng được chiếu sáng sẽ là ban ngày 

    vùng không được chiếu sáng sẽ là ban đêm 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết