Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Quoc Tran Anh Le

Quan sát hình vẽ bên và cho biết độ dài của đoạn thẳng OA bằng bao nhiêu. Độ dài OA có là số hữu tỉ hay không?

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:05

Đường chéo của hình vuông có độ dài đường chéo là 1 bằng \(\sqrt 2 \).

\(\sqrt 2 \) là số vô tỉ.

Bình luận (0)
Minh Duong
19 tháng 9 lúc 21:05

Lời giải:

Ta quan sát thấy hình vuông trong hình có độ dài cạnh là 1 nên độ dài đường chéo của nó là √22. Mặt khác, ta thấy độ dài đường chéo của hình vuông bằng độ dài cạnh OA. Do đó độ dài cạnh OA = √22.

Mà √22 không phải số hữ tỉ nên OA không phải số hữu tỉ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)