Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Quan sát hình 2 và 3, em hãy:

- Chỉ, nói chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó và quanh Mặt Trời.

- Nếu nhìn từ cục Bắc xuống, Trái Đất quay cùng chiều hay ngược chiều kim đồng hồ?

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều nào?

POP POP
26 tháng 5 lúc 12:48

Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông và quay quanh Mặt Trời theo chiều từ Tây sang Đông.

- Nếu nhìn từ cục Bắc xuống, Trái Đất ngược chiều kim đồng hồ.

- Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo chiều từ Tây sang Đông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết