Bài 29: Mặt trời Trái đất Mặt trăng

Minh Lệ

Quan sát hình 1 và thực hiện:

- Chỉ vị trí của Mặt Trời và Trái Đất.

- Hệ mặt trời có mấy hành tinh.

- Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

- Mặt Trời ở trung tâm và Trái Đất quay quanh Mặt Trời

- Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh

- Trái đất là hành tinh thứ 3 trong hệ Mặt Trời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết