Văn bản ngữ văn 8

Alayna

Phân tích thành phần chính phụ của các câu sau bằng sơ đồ hình chậu

a. Còn tối đất, cố đi mãi trên đá đầu sư, ra thấu đầu mũi đảo.

b. Và ngồi đó rình mặt trời lên.

c.  Điều tôi dự đoán, thật là không sai.


Các câu hỏi tương tự
Diệu Nguyễn Huyền
Xem chi tiết
____|____Buông____|_____
Xem chi tiết
maya phạm
Xem chi tiết
Thân Thị Phương Trang
Xem chi tiết
namblue
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
Phan Kiều Linh
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết
tút tút
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)