Phép nhân và phép chia các đa thức

Trần Hoàng Gia Hân

phân tích đa thức thành nhân tử:

a- 6a + 9 - 25b2

_Old Man_
4 tháng 11 lúc 19:29

\(a^2-6a+9-25b^2=\left(a-3\right)^2-\left(5b\right)^2=\left(a-3-5b\right).\left(a-3+5b\right)\)

Bình luận (0)
Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 19:30

\(=\left(a^2-6a+9\right)-25b^2\)

\(=\left(a-3\right)^2-25b^2=\left(a-3-5b\right)\left(a-3+5b\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NoName.155774
Xem chi tiết
Kitana
Xem chi tiết
Đặng Thanh Hường
Xem chi tiết
li Jet
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Hoa Cương
Xem chi tiết
chi đinh
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Hà Linh
Xem chi tiết
nhattien nguyen
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)