Di truyền học cấp độ tế bào

Long Lê

Ở người bệnh hóa xơ nang do gen lặn a và bệnh pheeninketo niệu do gen lặn b nằm trên các NST thường khác nhau qui định ,alen A và B qui định KH bt. Một cặp vợ chồng bt sinh ra 1 người con mắc cả hai bệnh đó.

a. Xác định KG của cặp vợ chồng trên

b.Nếu họ sinh con thứ 2 thì xs đứa trẻ này mắc cả hai bệnh là bao nhiêu

Đặng Thu Trang
4 tháng 3 2017 lúc 20:55

a) Theo đề các gen phân ly độc lập

Người con mắc cả 2 bệnh có kiểu gen aabb

=> Cả bố và mẹ cho giao tử ab mà 2 vợ chồng đều bình thường

=> Kiểu gen của 2 vợ chồng là AaBb x AaBb

b) Xác suất để đứa thứ 2 bị cả 2 bệnh là 1/4*1/4= 1/16

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Long Lê
Xem chi tiết
Bảo Duy Cute
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết
Phan Minh Thi
Xem chi tiết
Thai Toan
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Dũng
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Mai Thanh
Xem chi tiết