Ôn tập chương II

Dung Phạm

người ta so sánh hai góc bằng cách gì?

Duy Ank
22 tháng 4 lúc 22:08

Dùng số đo góc

Bình luận (0)
Đạt football game Nguyễn
22 tháng 4 lúc 22:08

Bằng thước ! Chắc vậy

Bình luận (0)
Trần Thị Khánh Linh
22 tháng 4 lúc 22:13

So sánh hai góc bằng cách số đo của chúng

Bình luận (0)
MEOW*o( ̄┰ ̄*)ゞ
22 tháng 4 lúc 22:19

bằng thước

 

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Phúc
23 tháng 4 lúc 11:48

so sánh bằng số đo độ của góc đó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Khánh Ly

Điền vào chỗ trống:

(1) Nửa mặt phẳng là:.................................................................................

(2) Góc hình là.............................................................................................

(3) Thước đo góc có cấu tạo........................................................................

(4) Để đo (tìm số đo) một góc ta ................................................................

(5) Người ta so sánh hai góc bằng cách:......................................................

(6) Góc bẹt là:..............................................................................................

Góc vuông là:........................................................................................

Góc nhọn là:..........................................................................................

Góc tù là:...............................................................................................

(7) Tia nằm giữa hai tia nếu........................................................................

Điểm nằm trong góc nếu.......................................................................

(8) Góc \(x\)Oy + góc yOz = góc \(x\)Oz khi:.....................................................

(9) Hai góc phụ nhau là...............................................................................

Hai góc bù nhau là..................................................................................

(10) Hai góc kề nhau là................................................................................

Hai góc kề phụ là...................................................................................

Hai góc kề bù là.....................................................................................

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN