Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 105
Điểm GP 20
Điểm SP 132

Người theo dõi (13)

Khánh Linh
Đoàn Đạt
Anhemcn3458E
boy not girl
FHGJNHJMYJU

Đang theo dõi (17)

Anhemcn3458E
Thu Hồng
Khánh Vinh
Admin