Bài 28: Không khí - Sự cháy

Phạm Thanh Thúy

Người ta đốt sắt trong bình chứa oxi thì thu được oxit sắt từ (Fe3O4)

a) Nếu thu được 23,2g oxit sắt từ thì phải dùng ao nhiêu ga sắt?

b)Tính khối lg KClO3 cần dùng để điều chế thể tích oxi nói trê. Biết thể tích đo ở đktc và lg oxi hao hụt là 10%

Chúc Nguyễn
25 tháng 1 2018 lúc 22:20

a) \(n_{Fe_3O_4}=\dfrac{23,2}{232}=0,1\left(mol\right)\)

PT: 3Fe + 2O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe3O4

mol 0,3 0,2 ← 0,1

mFe = 0,1.56 = 5,6 (g)

b) Vì tỉ lệ V = tỉ lệ n nên:

\(n_{O_2}=0,2.\left(100\%-10\%\right)=0,18\left(mol\right)\)

PT: 2KClO3 \(\underrightarrow{t^o}\) 2KCl + 3O2

mol 0,12 0,12 ← 0,18

\(m_{KClO_3}=0,12.122,5=14,7\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Gia Hân Ngô
25 tháng 1 2018 lúc 22:22

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
MÈO CÓ NY MÈO
Xem chi tiết
Ngọc Uyên
Xem chi tiết
Bao An Nguyen Thien
Xem chi tiết
Tiên Kook
Xem chi tiết
Đức Hải Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nghĩa
Xem chi tiết
Georgie JD
Xem chi tiết
Thiên Tư Hữu
Xem chi tiết
Minh Anh Nguyen
Xem chi tiết