Bài 1: Nhập môn hóa học

Quoc Tran Anh Le

Nêu vai trò của hóa học trong mỗi ứng dụng được mô tả ở các hình bên.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 20:41

- Vai trò của hóa học trong mỗi ứng dụng là

   + Hình 1.4: tách các tạp chất ra khỏi nhiên liệu

   + Hình 1.5: Từ những nguyên liệu ban đầu, sản xuất ra vật liệu xây dựng

   + Hình 1.6: Nghiên cứu ứng dụng của chất => Điều chế ra thuốc, vacxin chữa bệnh

   + Hình 1.7: Nghiên cứu các thành phần của chỉ khâu tự tiêu

   + Hình 1.8: Nghiên cứu các thành phần của mĩ phẩm

   + Hình 1.9: Điều chế, sản xuất phân bón

   + Hình 1.10: Nghiên cứu tính chất của các chất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết