Bài 1: Nhập môn hóa học

Quoc Tran Anh Le

Quan sát các Hình từ 1.4 đến 1.10, cho biết hóa học có ứng dụng trong những lĩnh vực nào của đười sống và sản xuất.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 20:38

- Hóa học có ứng dụng trong những lĩnh vực:

   + Công nghiệp năng lượng: Nhiên liệu cho động cơ đốt trong

   + Xây dựng: Cung cấp vật liệu xây dựng

   + Y khoa: Dược phẩm, mĩ phẩm, chỉ khâu tự tiêu

   + Nông nghiệp: Phân bón cho cây trồng

   + Nghiên cứu khoa học: nghiên cứu trong phòng thí nghiệm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết