Văn bản ngữ văn 8

Ánh Ngọc

Nêu biện pháp nghệ thuật dược sử dụng trong 2 câu văn sau Vét sản vật , bắt đi chim sả , chốn chốn lưới chăng , Nhiễu nhân dân, bắt hươu đen, nơi nơi cạm đặt


Các câu hỏi tương tự
An Phạm
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Mai
Xem chi tiết
phạm hương trà
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
Hải Hà Trần
Xem chi tiết
Đinh Hồng Nhung
Xem chi tiết
Kiki :))
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)