Bài 23. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng

Trần Minh Ngọc

Một toa xe khối lượng 10 tấn đang chuyển động trên đường ray nằm ngang với vận tốc không đổi v = 54km/h . Người ta tác dụng lên toa xe một lực hãm theo phương ngang . Tính tọa lớn trung bình của lực hãm nếu toa xe dừng lại sau :

a)1 phút 40 giây

b)10 giây

B.Thị Anh Thơ
18 tháng 1 2020 lúc 20:43
https://i.imgur.com/PjPqoRh.png
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Buddy
18 tháng 1 2020 lúc 20:48
https://i.imgur.com/8BOV27J.jpg
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Mysterious Person
19 tháng 1 2020 lúc 20:08

công thức đây nhé : \(F.\Delta t=m.\Delta v\) thế số vào thoi

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
biti bao tran
Xem chi tiết
Trần Minh Ngọc
Xem chi tiết
≧✯◡✯≦✌
Xem chi tiết
Kero Beros
Xem chi tiết
Tuấn Minh Đẹp Trai
Xem chi tiết
Chi Hà
Xem chi tiết
Minh Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Nguyên
Xem chi tiết
Nhi Lê
Xem chi tiết