Phương trình bậc nhất một ẩn

Hoc sinh 2009

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/h, rồi đi từ B về A với vận tốc 60km/h. Tính quảng đường AB biết thời gian về nhanh hơn thời gian đi là 20 phút

Bacon Family
15 tháng 3 lúc 21:41

Đổi: `20` phút `= 1/3` giờ

Gọi thời gian ô tô đi từ `A` đến `B` là `x` (giờ)

Điều kiện: `x > 0`

=> Thời gian ô tô đi từ `B` về `A` là `x - 1/3` (giờ)

Do quãng đường `AB` không đổi, ta có: 

`50x = 60 (x-1/3)`

`<=> 50x = 60x - 20`

`<=> 10x = 20`

`<=> x = 2 (T`/`m)`

Vậy ô tô đi từ `A` đến `B` mất `2` giờ

`=>` Quãng đường `AB` là: 

`2 . 50 = 100 (km)`

Bình luận (0)
Hoàng Ngân
15 tháng 3 lúc 21:40

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km) ( x > 0 )

Thời gian ô tô đi từ A đến B là x/50 ( giờ)

Thời gian ô tô đi từ B về A là  x/60 ( giờ )
Vì thời gian đi ít hơn thời gian về là 20 phút = 1/3 giờ nên ta có phương trình

x/50 - x/60 = 1/3

<=> 6x/300 - 5x/300 = 100/300

<=> 6x - 5x = 100

<=> x = 100

Vậy quãng đường AB dài 100km

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quang
Xem chi tiết
Ngân Lê Bảo
Xem chi tiết
Nathan Hoang
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
hoho209
Xem chi tiết
HỒ THỊ XUÂN HẠ
Xem chi tiết
A.R.M.Y Kim Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Hương
Xem chi tiết
Gojo Satoru
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)