Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Quoc Tran Anh Le

Một khối bê tông, được đặt trên mặt đất có kích thước như hình 3

a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông, trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tốn 25 nghìn đồng.

b) Tính thể tích của khối bê tông.

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 21:57

a)

Hình hộp phía dưới có kích thước đáy là: 5 + 5 = 10 m và 6 + 4 = 10 m.

Tổng diện tích xung quanh của 2 hình hộp chữ nhật là:

2. (4+5).5 + 2. (10+10).3 = 210 (m2)

Diện tích của phần muốn sơn là:

210 + 5.4 + (10.10 – 5.4) = 310 (m2)

Số tiền cần là:

310 . 25 = 7 750 (nghìn đồng) = 7 750 000 đồng

b) Thể tích của khối bê tông là:

4.5.5 + 10.10.3 = 400 (m3)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)