Bài 23. Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

DepChaiNhatTheGioi

Mọi người ơi tọa độ địa lý phần đất liền của nước ta là bao nhiêu vậy giúp với mai thi rồi huhuhuhuhuhahahuhu(trả lời sẽ vote 5*)

_Sunn So Sad_
15 tháng 3 lúc 20:52

Tọa độ địa lý phần đất liền của nước ta là 23o23'B - 8o34'B và 102o09'Đ - 109o24'Đ

Bình luận (0)
mai ngoc linh
15 tháng 3 lúc 20:54
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
anh Thông
Xem chi tiết
Đào Vũ Phương Mai
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Mai Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
nguyenngocthuytram
Xem chi tiết
Hồngg Ngọcc
Xem chi tiết
lê nhật duẫn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)