Bài 2. Lai một cặp tính trạng

Tbtt

Màu lông gà do một gen quy định. Khi lai gà trống trắng (aa) với gà mái đen thuần chủng (AA) thu được f1 đều có lông màu xanh da trời. Cho gà f1 giao phối với gà lông đen được f2 có kết quả về kiểu hình như thế nào?

Lai gà trống trắng với gà mái đen thu được F1 là 100% lông xanh

->  Trội lặn không hoàn toàn, tính trạng ở F1 là tính trạng trung gian

Sđlai : 

P :    ♀ AA              x              ♂ aa

G :        A                                    a

F1 :              100% Aa    (100% lông xanh)

vậy tính trạng lông xanh do kiểu gen dị hợp Aa quy định

tính trạng lông đen chỉ do KG thuần chủng trội AA qui định

tính trạng lông trắng do KG lặn quy định aa

Sđlai :  F1 lai vs lông đen

F1 :    Aa             x             AA

G :    A ; a                           A

F2 :    1 AA :  1 Aa  (1 đen : 1 xanh)

Vậy kết quả F2 về kiểu hình là  1 đen : 1 xanh da trời

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự