Chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Ngoclinhk6

Mặt cắt cổng vào một khu triển lãm có hình dạng một parabol (P): y = -x^2. Mà trục đối xứng OH vuông góc với mặt đất. Biết bề rộng AB của cổng là 4m. Tính chiều cao HO của cổng. 

Nguyễn Việt Lâm
23 tháng 2 lúc 22:37

Do tính đối xứng của parabol, \(\Rightarrow H\) là trung điểm AB \(\Rightarrow y_H=y_A=y_B\) đồng thời \(x_A=-x_B\)

Mặt khác \(AB=\left|x_A-x_B\right|=\left|2x_A\right|=4\Rightarrow x_A=2\)

\(\Rightarrow y_A=-x_A^2=-4\Rightarrow y_H=-4\)

\(\Rightarrow OH=\left|y_H\right|=4\) (m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN