Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

Quoc Tran Anh Le

Liên hệ, kết nối với kinh nghiệm sống của bản thân để hiểu thêm câu chuyện.

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 20:58

Qua câu chuyện Hê-ra-clét đi tìm táo vàng chúng ta thấy được ở chàng sự dũng cảm và kiên cường của một anh hùng với năng lực vô hạn đáng nể nhưng điều đó không có nghĩa bạn phải trở thành anh hùng mới có được sự kiên cường và ý chí sắt đá. Sự dũng cảm không nhất thiết phải là trở thành anh hùng mà đôi khi chỉ đơn giản là việc bạn dũng cảm là một chuyện gì đó mà trước đây không dám. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết