Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

Quoc Tran Anh Le

Cuộc giao đấu giữa Hê-ra-clét với Ăng-tê được miêu tả như thế nào?

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 20:59

Cuộc giao đấu giữa Hê-ra-clet với Ăng-tê diễn ra vô cùng quyết liệt. Ba lần Hê quật Ăng-tê ngã xuống đất, tưởng Ăng-tê chết hẳn thế mà chỉ thoáng một cái, Ăng-tê lại bật dậy, tiếp tục giao đấu với Hê-ra-clet

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết