Hê-ra-clet đi tìm táo vàng

Quoc Tran Anh Le

Chỉ ra những chi tiết hoang đường, tưởng tượng trong đoạn trích. Em hiểu ý nghĩa của mỗi chi tiết ấy như thế nào?

Hà Quang Minh
6 tháng 12 2023 lúc 21:30

- Những chi tiết hoang đường:

+ Ăng-tê mỗi lần ngã xuống đất không chết mà được thần đất tiếp thêm cho sức mạnh.

+ Lá gan của thần Prô-mê-tê bị chim moi lại mọc lại được.

+ Thần Át-lát, Hê-ra-clét đỡ được cả bầu trời.

- Tác dụng

+ Làm tăng tính chất của truyện thần thoại

+ Câu chuyện thêm li kì, hấp dẫn

+ Làm nổi bật sức mạnh siêu nhiên của các vị thần

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết