Hướng dẫn soạn bài Khi con tu hú - Tố Hữu

Bảo trân

Làm sao để niềm vui người này không là nổi buồn của người kia.Làm sao để công nghiệp hóa 1 ngôi làng nhưng không ung thư hóa dân làng a. Tìm phương thức biểu đạt đoạn văn b. Tìm 1 câu nghi vấn và dấu hiệu đoạn trên

Đoàn Trần Quỳnh Hương
15 tháng 3 lúc 20:28

a. Phương thức biểu đạt là: Nghị luận 

b. Câu nghi vấn "Làm sao để niềm vui người này không là nỗi buồn của người kia". dấu hiệu là "làm sao"

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khoa Phạm
Xem chi tiết
Vũ Trung Sơn
Xem chi tiết
Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Pé Nguyên Kính Cận
Xem chi tiết
Musion Vera
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
bạn nói xem tại sao tôi...
Xem chi tiết
trần thị thảo mai
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)