Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Trần Minh An

Kinh nghiệm cho thấy cốc bằng thủy tinh dày khi rót nước sôi vào thì dễ vỡ, cốc thủy tinh mỏng ít khi vỡ hơn.

Các bạn hãy giải thích tại sao ?

bui thu
10 tháng 2 2017 lúc 16:49

vì khi đổ nước sôi vào cốc , lớp trong của cốc bị nóng,lập tức dãn nở ra,nhưng lớp ngoài thì vẫn lạnh, chưa kịp dãn nở.thủy tinh ở bên trong ra sức ép lớp bên ngoài.khi cốc có 1 vết rạn nhỏ do "hiệu ứng vêt nứt"vết nứt nhanh chóng phát triển.nếu vượt quá giới hạn, cốc có thể vỡ ngay lập tức. với cốc thủy tinh mỏng,vì lơp trong và lớp ngoài nóng lên gần như nhau, nên cũng đồng thời trương nở ra, do đó không bị vỡ

Bình luận (0)
Minh Chau
14 tháng 1 lúc 19:56

vì cốc thủy tinh dày khi rót nước nóng nhiệt độ mặt trong cốc thay đổi đột ngột mặt ngoài chưa thay đỏi nhiệt độ khịp dẫn đến dễ vỡ còn cốc mỏng thì thì do lớp thủy tinh mỏng làm nhiệt độ không quá đột ngột mà vỡ

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN