Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 26
Điểm GP 0
Điểm SP 11

Người theo dõi (56)

Đang theo dõi (104)

TFBoys
Phan Trung Hậu
Havee_😘💗