Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 46
Số lượng câu trả lời 153
Điểm GP 2
Điểm SP 103

Người theo dõi (38)

Kim Taehyungie
Trang Moon
Kimtaehyung

Đang theo dõi (41)

phạm ngọc ánh
Hà An
Ngố ngây ngô
Dương Nguyễn

Dòng thời gian