Bài 1: Thông tin và tin học

Phạm Tâm

Khổ thơ dưới đây được từ bài thơ đoàn thuyền đánh cá của nhà thơ huy cận

Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm cùng gió khơi

a) mặt trời trông như thế nào ?

b) Đoàn thuyền đánh cá đi đâu ? Đây có phải lăn vào đoàn thì đi như vậy không ?

c) khung cảnh mà khổ thơ nói tới diễn ra trong thời gian nào và ở đâu

Kaito Kid
21 tháng 9 2017 lúc 21:33

Mạt trời trôn hư hòn lửa

Đoàn thuyền đánh cá đi ra khơi

không

Ở ngoài biển vào lúc hoàng hôn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhân Võ
Xem chi tiết
do van tu
Xem chi tiết
Park  Hyo  Jin
Xem chi tiết
Thu Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Việt Bách
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Ngọc
Xem chi tiết
Trang Xuân
Xem chi tiết
Minh Huệ
Xem chi tiết