Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 33
Điểm GP 0
Điểm SP 28

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (3)