Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 557
Điểm GP 69
Điểm SP 488

Người theo dõi (55)

Đới Minh Anh
Thảo Cute
Tố Vân
Hero Boy

Đang theo dõi (4)