Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 33
Số lượng câu trả lời 108
Điểm GP 6
Điểm SP 32

Người theo dõi (23)

⑧~~MINH~~⑧
phạm hoàng minh
Kim Anh
B-R-O-N-Z-E-N-5

Đang theo dõi (93)

Phong Thần
Sana
a còng rảnh
Khánh Vinh