Chương II. Kim loại

Nguyễn Đình Hải Dương

Hợp chất có công thức CuCO3,Cu(OH)2.Từ hợp chất đó có những công thức nào để điều chế Cu

Lê Thị Trang Đài
5 tháng 3 2017 lúc 22:35

CuCO3 -nhiệt phân-> CuO + CO2
Cu(OH)2 -nhiệt phân-> CuO + H2O
CuO + CO -> Cu + CO2

Bình luận (5)

Các câu hỏi tương tự
Tạ thị thảo trang
Xem chi tiết
TOÁN
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Hưởng T.
Xem chi tiết
Tiến Quân
Xem chi tiết
Hậu Duệ Mặt Trời
Xem chi tiết
Kim Hồng
Xem chi tiết
Nguyễn Aí Nhi
Xem chi tiết
trần thị huyền
Xem chi tiết