CHƯƠNG V: HIĐRO - NƯỚC

Nhưư Nhưư

Hóa tan 5,6 g một kim loại hóa trị 2 vào dung dich axitclohidric dư,thu được 2,24 l khí H2 (đktc).Xác định kim loại

Hung nguyen
5 tháng 4 2017 lúc 9:16

Gọi kim loại là R

\(R\left(0,1\right)+2HCl\rightarrow RCl_2+H_2\left(0,1\right)\)

\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_R=0,1R=5,6\)

\(\Leftrightarrow R=56\)

Vậy R là Fe

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
5 tháng 4 2017 lúc 10:54

Anh Hung nguyen cho em trả lời câu hỏi này với nhé. Em thấy cách anh làm đúng, ngắn nhưng có phần khó hiểu.

Giaỉ:

Gọi kim loại có hóa trị II đó là R.

PTHH: R + 2HCl -> RCl2 + H2

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PTHH và đề bài, ta có:

\(n_R=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\\ =>M_R=\dfrac{5,6}{0,1}=56\left(\dfrac{g}{mol}\right)->\left(nhận:Fe\right)\)

Vậy: Kim loại R (II) cần tìm là sắt (Fe= 56)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Chi Trần
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
xin hay giup
Xem chi tiết
lediemquynh
Xem chi tiết
20. Nguyễn Tô Bảo Ngân 8...
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
lediemquynh
Xem chi tiết
Giúp mik với mấy bn ơi C...
Xem chi tiết