Bài 3.: Bản vẽ chi tiết

Nguyễn Trần Thành Đạt

Hình 3.1 là một bản vẽ chi tiết, em hãy cho biết trên bản vẽ đó có những gì?

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:42

Tham khảo

- Các thông tin về bản vẽ:

+ Yêu cầu: làm tù cạnh và mạ kẽm

+ Đường kính vòng ngoài: 14 mm

+ Đường kính vòng trong: 8 mm

+ Ngày vẽ: 04/06, người vẽ Lê Thị A

+ Ngày kiểm tra: 04/06, người kiểm tra Trần Văn B

+ Vật liệu: thép

+ Tờ số 3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết