Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Sách Giáo Khoa

Gọi P là tập hợp các số nguyên tố. Điền kí hiệu \(\in\)\(\notin\) hoặc \(\subset\) vào ô vuông cho đúng :

a) \(83.......P\)

b) \(91.......P\)

c) \(15.........N\)

d) \(P.......N\)

Nguyễn Trần Thành Đạt
15 tháng 4 2017 lúc 15:54

83 ∈ P, 91 P, 15 ∈ N, P ⊂ N.

Bình luận (0)
Đặng Phương Nam
15 tháng 4 2017 lúc 15:57

a,83 ∈ P,

b,91 P,

c,15 ∈ N,

d,P ⊂ N.

Bình luận (0)
Lam Ngo Tung
17 tháng 10 2017 lúc 19:03

Lời giải :

a ) \(83\in P\)

Giải thích:

- 83 là số nguyên tố \(\Rightarrow\) 83 \(\in\) P (bảng số nguyên tố SGK)

b) \(91\notin P\)

Giải thích:

- 91 chia hết cho 7, 13, ... \(\Rightarrow\) \(91\notin P\)

c ) \(15\in N\)

Giải thích:

- 15 là số tự nhiên \(\Rightarrow\) 15 \(\in\) N

d ) \(P\subset N\)

Giải thích:

- P là tập hợp các số nguyên tố - mà số nguyên tố chính là các số tự nhiên \(\Rightarrow\) \(P\subset N\)

Bình luận (0)
nguyenngocthuytram
17 tháng 10 2017 lúc 19:32

a,83 thuộc P

b,91 ko thuộc P

c,15 thuộc N

d,P con N

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vân Trương
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê Thanh Uyên Thư
Xem chi tiết
trần anh
Xem chi tiết
dan nguyen chi
Xem chi tiết
bùi khôi
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết