Bài 2. Vận tốc

trần khánh phương

giúp mik vs 

câu 1 lúc 7giờ 00 phút , 2 xe ô tô cùng khởi hành ở 2 địa điểm A và B cách nahu 140km và đi ngược chiều nhau , vận tốc xe đi từ A là 38km/h, xe đi từ B là 30km/h 

a) tìm khoảng cách giữa 2 xe lúc 9h

b) xác định thời điểm 2 xe gặp nhau và vị trí gặp nhau

câu 2 : 2 gương phẳng M1và M2 được bố trí hợp với nhau 1 góc a như hình vẽ, 2 điểm sáng A và B được đặt vào giwuax 2gương

a) trình bày cách vẽ xuất phát từ A phản xa ần lượt lên gương M1 tại I rồi đến gương M2 tại J và pahnr xạ đến B 

b) biết khoảng cách giwuax ảnh của A qua M1 và của B qua M2 là 60cm . tính độ dài quãng đường đi của  tia sáng vẽ ở câu a

a .B .A M1 M2

Yehudim
Yehudim 13 tháng 1 lúc 22:12

Lần sau tách ra nha bạn, nhìn rối mắt là ko muốn động tay rồi :)

a/ \(s_1=v_1t=38.2=76\left(km\right);s_2=v_2t=30.2=60\left(km\right)\)

\(\Rightarrow\Delta S=S_{AB}-S_1-S_2=140-76-60=...\left(km\right)\)

b/ \(\left(v_1+v_2\right)t'=S_{AB}\Rightarrow t'=\dfrac{S_{AB}}{v_1+v_2}=\dfrac{140}{38+30}=\dfrac{35}{17}\left(h\right)\)

\(S_2=v_2t'=30.\dfrac{35}{17}=...\left(km\right)\) => cách B 30.35/17 (km)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN